به گزارش سایت خبری مرودشت نا، همزمان با تقویم زراعی، در بخش سیدان آغاز کشت برنج کلید خورد.