به گزارش سایت خبری مرودشت نا، در پی تماس تلفنی بخشدار سیدان با پیمان کاران پروژه مسکن مهر سیدان، دومین نشست متقاضیان مسکن مهر، امروز عصر با حضور مسئولین شهر و پیمان کاران این پروژه در سالن بخشداری برگزار شد.

جلیل اسکندری، بخشدار سیدان با بیان اینکه با تعامل و همفکری بایستی این جلسه برگزار شود، اظهار داشت: بحث مسکن مهر سیدان باید با برنامه ریزی خاص و دقیق و تعامل و همفکری به یک سرانجام برسد.

بخشدار سیدان گفت: مطالبات متقاضیان تا جایی که قانونی باشد پرداخت می شود و پرداخت مطالبات منوط به همفکری و تعامل است و این جلسه تشکیل شده است تا نتیجه گیری کنیم.

کمال زارع، پیمانکار پروژه مسکن مهر با اشاره به اینکه از سال ۸۲ در شهر سیدان کار می کردیم بیان کرد: در سال ۸۷ که هنوز طرح مسکن مهر نبود ما یک قطعه زمین را از شهرداری خریدیم تا استارت کار مسکن ارزان قیمت کلید بخورد تا اینکه در دوران احمدی نژاد طرح مسکن مهر تصویب شد و ما طی جلسات متعددی قرار شد این طرح را با بنیاد مسکن در قالب مسکن مهر ایجاد کنیم.

زارع تصریح کرد: ابتدا بانک مسکن برخورداری از تسهیلات مسکن مهر را با ارائه سند مشاعی مورد تایید دانست اما بعد استفاده از تسهیلات را ملزم به ارائه سند قطعی کرد.

پیمان کار پروژه مسکن مهر سیدان گفت: قرار داد سه جانبه اولیه بین پیمان کار، بانک مسکن و بنیاد مسکن امضا شده است اما هیچ قراردادی با متقاضیان در این خصوص بسته نشده است.

پیمان کار پروژه مسکن مهر سیدان عنوان کرد: بعد از مشکلات متعدد و تعطیلی کار که نزدیک به ۱۰ سال است در این جلسه باید تصمیم گیری شود که متقاضیان زمین را بفروشند یا بخرند که پیمان کاران حاضرند این ملک را بخرند و آورده متقاضیان طبق قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری پراخت شود.

وی  عنوان کرد: در صورت فروش زمین به شخص دیگر نیز طبق قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری، پیمان کاران و متقاضیان به سهم خود می رسند.

در پایان جلسه تصمیم گرفته شد که متقاضیان ، ۴ نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار به امضاء ۹۶ نفر متقاضی، انتخاب و به شهرداری و بخشداری معرفی کنند که در جلسه بعدی تصمیم گیری شود.

حاشیه ها:

به متقاضیان یا زمین بدهید یا مسکن مهر ساخته شود.

ما سرپناه می خواهیم نه پول.

حرف حق زده می شود اما مشکل حل نمی شود.

پایان/