به گزارش سایت خبری مرودشت نا، اولین همایش سواد رسانه ای در شهر سیدان با همکاری دفتر و پایگاه خبر، شورای اسلامی و شهرداری سیدان با حضور و تدریس رضا مردانه مسئول فضای مجازی و اطلاع رسانی ناحیه مقاومت بسیج سپاه مرودشت برگزار شد که در پایان به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطاء شد.

 

 

پایان/