به گزارش سایت خبری مرودشت نا،  مسابقات فوتبال رده نوجوانان به صورت منطقه ای در حال برگزاری است که یکی از مناطق انتخاب شده توسط هیئت فوتبال استان، شهر سیدان بود و در این دیدارها تیم های صدرای فیروزآباد، افشین پیروانی سیدان، زاگرس شیراز، آینده سازان رستم و کوار به مصاف هم می روند.

این دور از مسابقات تا روز جمعه ۴ مرداد ماه ادامه دارد که در نتیجه تیم های اول و دوم به دور دوم مسابقات صعود می کنند.

لازم به ذکر است این مسابقات با سوت تیم داوری که از شهرهای شیراز، ارسنجان، اقلید و خرم بید به شهر سادات استان فارس آمدند، کار خود را شروع کرد.