به گزارش سایت خبری مرودشت نا،  زهرا زارعی کردشولی عکاس خوش ذوق مرودشت نا، تصاویری شگفت انگیز از زندگی اطراف ما را با دوربین خود ثبت کرده است.