به گزارش سایت خبری مرودشت نا، فاطمه درویشی در یادداشتی نوشت:

بسم رب الشهداوصدیقین

” شهدا شرمنده ایم ”

گاهی اوقات آنقدردراین دنیای فانی غرق میشویم که به طورکلی خودمان رافراموش میکنیم ،دیگرچه رسد به
” هدف والای زندگی ” و انسانیت و…
بعضی از روزها آنقدردرتجملات و زروزیورآلات این دنیای نابودشدنی غرق میشویم وکوله بارسنگینی ازآنها را برای خودبرمیگزینیم که اصلا به یاد نمی آوریم که کوله بار وتوشه ی حقیقی ما انسان ها چه ” باید “باشد
-مثل اینکه ما انسان ها گاهی فراموش میکنیم که ” زندگی بزرگ ترین بازی جام جهانی است ” وبه راستی جام قهرمانی را چه کسی از آن خود خواهدکرد؟!!!
-مثل اینکه ماانسان ها گاهی ” به شدت ” نیازمند یک سوت داور و
” کارت قرمزهایی ” هستیم که مارا به خود برگرداند ودوباره برای لحظه ای هم که شده بیندیشیم که:
” روزها فکرمن این است وهمه شب سخنم ،که چراغافل از احوال دل خویشتنم
از کجا آمده ام ؟آمدنم بهرچه بود ؟ ،به کجا میروم ؟آخرننمایی وطنم ”

امادربین ما دنیاپرستان ،
-هنوزهم هستندکسانی که دراین شلوغی ها وهمهمه های دنیای فانی،خودراگم نکرده اند وتنها
” سرمنزل والای زندگی ” را می بینندودرراه رسیدن به آن ، ” سرازپا “نمیشناسند.
-هنوزهم هستندکسانی که از ” ازل ” به این کره ی خاکی تعلق نداشته اند وتا ” ابد ” هم به آن هیچ گونه تعلق و وابستگی ندارند واین دنیا فقط واسطه وراهی برای رسیدن آن ها به هدفشان بوده وهست.
-هنوزهم هستندکسانی که به ظاهر
” درآخرمجلس ” حضوردارندوما ،دنیاپرستان ، درصف اول نشسته ایم وفقط ” به زبان ” می آوریم که:
” اللهم الرزقنا توفیق الشهاده ”
اما درعمل هیچ تلاشی برای رسیدن به این ” سعادت ابدی ” نمیکنیم وهمیشه نیز شاهد این هستیم که:
” مامدعیان صف اول بودیم، ازآخرمجلس شهدا را چیدند ”

بله بهتراست بگوییم که بعضی ازما آدم ها جلوه گر ۴کلمه بیش نیستیم وآن هم ” ا د ع ا (ادعا) ” میباشدچرا که به قول استاد رائفی پور،
“برای ما دیده شدن توسط مردم مهمتراز دیده شدن توسط خداوند است. ”

اما ما…
-بایدبه یادبیاوریم آنهایی راکه هدفشان فقط ” جلب رضایت خداوند ” بودوبس.
-بایدبه یادبیاوریم آنهایی راکه بدون شنیدن هیچ ” هل من ناصر ” ی ،داوطلبانه پابه میدانها گذاشتند.
-بایدبه یادبیاوریم آنهایی راکه همیشه ودرهرکجا ” آتش به اختیارند ” ودرتمامی عرصه ها حضورداشتندودارند.

به راستی…
-کدام یک از ما وقتی تابلوی
” شهدا شرمنده ایم ” را میبینیم،به فکر رهایی از این ” باتلاق زندگی فانی ” فرو میرویم تاکه
شرمندگی مان را جبران کنیم.
-کدام یک ازما وقتی
” وصیت نامه ی شهدا ” رامیخوانیم ،درصدد عمل کردن به نصایح شهدا درفکر فرومیرویم تاکه سعادتمند دنیاوآخرت شویم.
-کدام یک ازما وقتی عکس مادرشهیدمحمدعزیزی را میبینیم که اسکناس های ۵۰تومانی را که ۳۶سال برای دامادی فرزندش قایم کرده وبعداز۳۶سال انتظار روی پیکرپسرش پولها را شاباش میکند ؛ بغضمان میشکند وباخودعهدمیبندیم که تاهمیشه راهشان را ادامه دهیم.
بله رسم زندگی همین است که
” هرکسی میرود به دنبال لیاقتش. ”
و ” شهدا هم رفتندومیروند به دنبال لیاقتشون. ”

“والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته”

فاطمه درویشی
یکم مردادماه ۱۳۹۸