به گزارش سایت خبری مرودشت نا، فاطمه درویشی در خصوص نمازجمعه نوشت:

چهل سال پیش درچنین روزی(پنجم مردادماه)،اولین نمازعبادی،سیاسی جمعه دردانشگاه تهران به امامت مرحوم آیت الله طالقانی برگزارگردید.
پیشنهادبرگزاری نمازجمعه به وسیله شخص آیت الله طالقانی به امام خمینی(ره)داده شد وامام این امر رابه خودایشان سپردند.
اقامه ی نمازجمعه درآن برهه ی حساس که ازپیروزی انقلاب چندماهی بیش نگذشته بود وستون پنجمی ها از هرفرصتی برای اغتشاشات استفاده میکردند،امری دشواربه شمارمی آمداما مرحوم طالقانی با زبانی گویا درخطبه ی اول،فلسفه ی اقامه ی نمازجمعه راتشریح کردودرخطبه ی دوم،راجع به مسائل سیاسی روز سخنرانی کرد.

برگزاری نمازجمعه موجب شدتامردم به این درک برسندکه یک روحانی علاوه برنماز وسخنرانی ،بایدبه مسائل سیاسی جامعه نیزبپردازد چراکه به فرموده ی امام خمینی (ره) ما تابع حضرت رسول وائمه -علیهم السلام -هستیم که همه امور دست آنها بود،حکومت تشکیل دادندومردم راهدایت نمودند.
بحمدالله اگر امروزه ما،نسل چهارمی های انقلاب،بدون هیچ ترس و واهمه ای درنمازجمعه شرکت میکنیم وشعار ” الله اکبر ” راسرمیدهیم،مدیون بزرگوارانی هستیم که بنای اصلی نمازجمعه را پایه گذاری کردند؛لذامابایدقدر این ” موهبت الهی ” رابدانیم وجان برکف از چنین نعماتی دفاع کنیم.

والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

فاطمه درویشی
۵مردادماه۱۳۹۸