به گزارش سایت خبری مرودشت نا، دماوند بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه با ارتفاع ۵۶۱۰ متر از سطح دریا در بخش مرکزی رشته کوه البرز واقع شده است و یکی از عجایب طبیعی شگفت آور ایران به شمار می رود.

برادران اکبرزاده در تاریخ ۱۱مردادماه ۱۳۹۸ توانستند به قله دماوند صعود نمایند. این صعود با شعار طبیعت سالم، اندیشه سالم و زندگی سالم با نصب پرچمی به نام ایل باصری برگزار شد.
چهار برادر به نام خداخواست، میثم ، هادی و مهدی اکبرزاده به همراه مهرزاد امیدوار به بلندترین قله ایران صعود کردند.

دماوند یکی از نمادهای ملی ایران است که از گذشته های دور جایگاه مقدسی بین مردم داشته و نماد مقاومت و پایداری بوده است.
گرچه دماوند نماد پایداری و مقاومت است اما برادران اکبرزاده نماد همبستگی و نشاط اجتماعی هستند چراکه اینان همگام با هم به این مهم دست یافتند.

خبرنگار: مسعود احمدی