به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به مناسبت هفته خبرنگار نیروی انتظامی از خبرنگاران مرودشتی تجلیل کرد.