به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مراسم شیرخوارگان حسینی در حسینیه سیدالشهدا(ع) روستای سیوند برگزار شد.