به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مراسم شیرخوارگان حسینی در روستای زرقانک رامجرد برگزار شد.