به گزارش خبرنگار سایت خبری مرودشت نا از سیدان، به مناسبت هفته دولت پروژه های بخش سیدان با حضور نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان شهرستان مرودشت افتتاح گردید.

افتتاح پروژه های عمرانی سیدان در هفته دوات با حضور برومندی نماینده مرودشت