به گزارش خبرنگار سایت خبری مرودشت نا از سیدان، هفتاد تن سیب زمینی در انبار تعاونی روستایی سیدان فاسد شد.

مسئول انبار تعاونی روستایی سیدان در گفتگو با خبرنگار مرودشت نا بیان داشت: به منظور تعادل بازار در اوایل مردادماه، ۱۷۰ تن سیب زمینی با قیمت کیلویی ۳۶۰ تومان از کشاورزان خریداری شد.

فاسد شدن مواد غذایی در سیدان

عبدالله کشاورز تصریح کرد: فضای مناسب و کافی برای نگهداری سیب زمینی ها وجود نداشت و همین امر سبب شد حدود هفتاد تن سیب زمینی فاسد گردد.

کشاورز افزود: سیب زمینی های فاسد همچنان در انبار وجود دارد و سایر سیب زمینی ها نیز در حال فاسد شدن است.