به گزارش سایت خبری مرودشت نا، ۴۵ نفر از مددجویان کامفیروزی کمیته امداد امام خمینی(ره) که تاکنون به زیارت حرم امام رضا(ع) مشرف نشده بودند، با بدرقه گروه های جهادی بسیج دانش آموزی و دانشجویی به حرم امام رضا(ع) مشرف شدند.

http://marvdashtna.ir/files/images/94-Mordad/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B36/7/8/9/IMG_0010.jpg