به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مراسم عزاداری مردم شهر سادات استان فارس در شب هشتم محرم برگزار شد.