به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم شهر سیدان صبح امروز در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) به عزاداری پرداختند.