به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مهم ترین و اصلی ترین وظیفه شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار است و طبق قانون اعضای شورا پس از رسمیت پیدا کردن شورا، مکلف هستند شهردار را انتخاب نمایند و این تصریح قانون نشانگر اهمیت موضوع است.

شورای شهر مرودشت

شورای چهارم مرودشت از همان آغاز با فراز و نشیب و حواشی بسیاری همراه بود به طوری که پس از بررسی برنامه های بیش از چهل نفر جهت تصدی سکان شهرداری مرودشت، داریوش احمدی که خود یکی از اعضای شورای چهارم بود و به ریاست شورای شهر مرودشت رسیده بود، با انتخاب اعضای شورا، شهردار مرودشت شد.

شهردار شدن داریوش احمدی سبب شد فریدون اتابکی که نتوانسته بود با رتبه دوازده به شورا وارد شود از عضویت علی البدل خارج و به عضویت اصلی شورا درآید و پس از آن نیز به ریاست شورا درآمد.

 مدت ها درب شورای شهر به روی خبرنگاران بسته شد و پس از اتمام دوره ریاست فریدون اتابکی، نادر امیدوار رییس جدید شورای چهارم در ابتدا از تعامل با خبرنگاران سخن به میان آورد و قول داد ظرف یک ماه درب شورا به روی خبرنگاران گشوده گردد اما این وعده پس از دوماه و نیم عملی شد.

در اواخر سال دوم شورای چهارم اختلاف میان اعضا بیشتر خودنمایی کرد تا جایی که برخی اعضای شورای شهر به تناقض گویی و در واقع نوعی تقابل روی آوردند و وظایف اصلی خود را در سایه جناح بازی ها و سیاسی بازی ها، پنهان می کردند به طوری که اگر فردی از بیرون به مجموعه نگاه می کرد به سهولت می توانست متوجه گردد برخی یادشان رفته که جایگاه خود را وامدار رای اعتماد مردم هستند و اگر رای مردم نبود آنها نیز در این جایگاه نبودند.

داریوش احمدی برای ورود به بهارستان، اسعفاء داد و در حال حاضر سه ماه است که محمدرضا زارع مدیر عامل سابق اتوبوسرانی به عنوان سرپرست شهرداری سکان مجموعه شهرداری را در دست دارد.

در چند روز اخیر، دو جلسه به منظور انتخاب شهردار تشکیل گردید که به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاء، راه به جایی نبرد و رسمیت نیافت.

در جلسه ۲۶ شهریور ۹۴، نادرامیدوار، علی کرم مختاری، علی اکبر همت، محمد علی خسروی، مهیار قیصری غایب بودند و در جلسه دوم انتخاب شهردار هم اسماعیل استواری، فریدون اتابکی، محمدحسن زارع نژاد، محمد علی زارع، ابراهیم همایون و وحید همایون غیبت کردند و حاضران جلسه اول غائبین، جلسه دوم شدند و بالعکس.

مردم مرودشت در شش ماه گذشته بارها همدلی و همزبانی را به رخ مسئولان کشیدند و نشان دادند که در میدان همدلی و همزبانی پیشتاز هستند اما اعضای شورای شهر مرودشت علیرغم توصیه های مکرر بزرگان شهر، راهی متفاوت در پیش گرفته و گرچه در برخی موارد با مردم همدل و همزبان شده اند اما بین خودشان کمترین میزان همدلی و همزبانی را میتوان یافت.