به گزارش سایت خبری مرودشت نا به نقل از هیات انصار المهدی(عج)، مراسم شهادت امام محمد باقر(ع) در هیات انصارالمهدی(عج) مرودشت برگزار گردید.