به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مراسم دعای عرفه در شهر سادات استان فارس برگزار گردید.