به گزارش سایت خبری مرودشت نا، جمعی از مردم شهر سادات استان فارس در هیات انصار الحسین سیدان به عزاداری پرداختند.