به گزارش سایت خبری مرودشت نا، جمعی از مردم شهر سیدان در هیات محمد رسول الله به عزاداری پرداختند.