به گزارش سایت خبری مرودشت نا، دقایقی قبل یک دستگاه خودروی پژو دربلوار شصت متری مرودشت با تیر برق برخورد کرد.