به گزارش سایت خبری مرودشت نا، جمعی از مردم شهر سیدان در شب دهم محرم در هیات حضرت ابوالفضل (ع) به عزاداری پرداختند.