به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم محله علی آباد سیدان در شب دهم محرم  به عزاداری پرداختند.