به گزارش سایت خبری مرودشت نا، انتخابات شورای اسلامی شهرستان مرودشت برگزار گردید.

نصراله پیروی رییس شورای اسلامی شهرستان مرودشت

این جلسه با حضور ۸ عضو از ده عضو شورای شهرستان رسمیت یافت و بعد از سخنرانی مهیار قیصری نماینده شورای شهر مرودشت، کاظم زارع نماینده بخش سیدان و نصراله پیروی نماینده بخش مرکزی، انتخابات هیات رییسه آغاز گردید.

در نتیجه این انتخابات، نصراله پیروی با اتفاق کل آرا به عنوان رییس شورا انتخاب گردید و محمدجان زارع، مجتبی قره قانی و هما شیفته خاص به ترتیب به عنوان نائب رییس، سخنگو و منشی شورای شهرستان انتخاب شدند.