به گزارش سایت خبری مرودشت نا، جمعی از مردم شهر سادات استان فارس در شب دهم محرم با حضور خود در هیات عشاق الزهرا (س) سیدان به  عزاداری پرداختند.