به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم شهر سیدان در شب دهم محرم به عزاداری پرداختند.