به گزارش دریافتی سایت خبری مرودشت نا از آنا واحد مرودشت، جلسه هم اندیشی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و چهره های استعداد درخشان دانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت و روسای باشگاههای استان فارس باحضور دکتر کریم زارع، مشاور ریاست عالیه دانشگاه ورییس باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاداسلامی در سالن علامه طباطبایی این واحد دانشگاهی برگزار گردید.

دانشگاه آزاد مرودشت

 دکتر کریم زارع، مشاور ریاست عالیه دانشگاه ورییس باشگاه پژوهشگران جوان ونخبه گان دانشگاه آزاداسلامی در این جلسه گزارشی از عملکرد باشگاه در زمینه های مختلف توسعه علمی وکارآفرینی را ارائه نمود وبرحمایت گسترده تر از تجاری سازی ایده ها و همچنین شرکت های دانش بنیان تاکید کرد.

در ادامه دکتر سید ابراهیم حسینی رییس و دکتر قهرمان سلوکی نژاد معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در زمینه فعالیت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و تعامل با دانشگاه، نقطه نظرات خود رابیان کردند.

در این جلسه همچنین اعضای باشگاه پژوهشگران جوان  و چهره های استعداد درخشان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مرودشتدانشگاه آزاد مرودشت  استعدادهای درخشاندانشگاه آزاد مرودشت