به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی، آتش نشانان مرودشت به اجرای حرکات نمایشی پرداختند.