به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم مرودشت در شب عاشورای حسینی به عزاداری و سوگواری برای امام حسین پرداختند.