به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم روستای فتوح آباد در روز عاشورا به سوگواری و عزاداری پرداختند.