به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم روستای سیوند در روز عاشورا به سوگواری و عزاداری پرداختند.