به گزارش سایت خبری مرودشت نا، با وجود این که مرودشت دومین شهر استان فارس است و تعداد زیادی از قاریان و حافظان قرآن را در خود جای داده است، هنوز دارالقرآن ندارد.

در بهمن ماه سال ۹۳ کلنگ دارالقرآن مرودشت در زمینی که توسط یکی از خیرین اهدا شده بود به زمین خورد.

در حال حاضر شش ماه و نیم از کلنگ زنی دارالقرآن مرودشت می گذرد اما پیشرفت این پروژه بسیار کند بوده است به طوری که تا یک ماه پیش زمین دارالقرآن با زمان کلنگ زنی هیچ تفاوتی نداشت.