به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم رامجرد در روز عاشورا به سوگواری و عزاداری پرداختند.