به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم شهرک ابرج در روز عاشورا به سوگواری و عزاداری پرداختند.