به گزارش سایت خبری مرودشت نا، فرمانده نیروی انتظامی مرودشت در مراسم صبحگاه مشترک به مناسبت هفته نیروی انتظامی بیان داشت: مهم ترین اهداف برگزاری برنامه های هفته ناجا، جلب اعتماد عمومی، افزایش مشارکت مردم، ارتقای سرمایه های اجتماعی پلیس، افزایش احساس امنیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی به مطالبات مردم است.

دلاور القاصی مهر فرمانده نیروی انتظامی مرودشت

 دلاور القاصی مهر افزود: صاحبان فکر و اندیشه باید با تمام توان تخصصی مسیر فعالیت ها را در جهت تحکیم و توسعه امنیت و انضباط اجتماعی گسترش دهند.

القاصی مهر تصریح کرد: شعار هفته ناجا در سال ۹۴ "اقتدار پلیس، همدلی و همزبانی، امنیت و آرامش" و در راستای تحقق مصوبات شعار سال می باشد که توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است.

القاصی مهر فرمانده نیروی انتظامی مرودشت

وی افزود: هفته ناجا فرصت مناسبی است که نیروی انتظامی با بهره برداری از توان و ظرفیت های درون سازمانی و همکاری با سایر دستگاه های اجرایی و اقشار اجتماعی، امنیت و آرامش را در جامعه ارتقا دهد و با ارتقا همدلی و همزبانی، امنیت و آرامش، در جهت رفع مشکلات امنیتی و کاهش جرایم در جامعه به عنوان اصلی ترین مسئول تامین نظم و امنیت در جامعه گام اساسی بردارد.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به نقش محوری مردم و نهادهای اجتماعی در توسعه نظم و امنیت عمومی، درصدد برقراری ساز و کارهای مشارکتی و ورود مردم به طرح ها و برنامه های تامین نظم و انضباط اجتماعی است.