به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم کامفیروز در روز عاشورا به سوگواری و عزاداری پرداختند.