به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم روستای مائین در روز عاشورا به سوگواری و عزاداری پرداختند.