به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم روستای احمدآباد کوهپایه در روز عاشورا به عزاداری و سوگواری پرداختند.