به گزارش خبرنگار سایت خبری مرودشت نا از سیدان، مردم سیدان در آیین پیاده روی خانوادگی شرکت کرده و به قید قرعه هدایایی دریافت نمودند.