به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مراسم شام غریبان در سیدان برگزار شد.