به گزارش خبرنگار سایت خبری مرودشت نا از سیدان، همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور در شهر سادات برگزار گردید.