به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تصاویری که در زیر مشاهده می کنید تصاویر باغ انار در فاروق است.