به گزارش سایت خبری مرودشت نا،  زنگ آغاز سال تحصیلی همزمان با سراسر کشور در مدارس بخش سیدان با حضور مسئولین شهر و بخش به صدا در آمد.