به گزارش سایت خبری مرودشت نا، برداشت برنج در شالیزارهای بخش سیدان به روش سنتی آغاز شد.