به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مراسم بدرقه موکب انصارالمهدی شهرستان مرودشت (ایل بزرگ خمسه)  در فاروق برگزار شد.