به گزارش خبرنگار سایت خبری مرودشت نا از سیدان، مردم روستای بُزمیان به عزاداری برای سالار شهیدان پرداختند.