به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم مرودشت در صبح روز عاشورا در تجمع بزرگ عاشوراییان شرکت کردند.