به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به همت جوانان شهر سیدان ایستگاه صلواتی به مناسبت اربعین حسینی برپا شد.