به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تصاویر گوشه هایی از مراسم جهانی پیاده روی اربعین، اماکن مقدسه و خدمتگزاری به زوار در مواکب مختلف خاصه موکب شهید جابر شهرستان مرودشت را نشان می دهد.